A-Z list
Prev
Next
Light Off
272 view

ในซีรี่ย์สืบสวนแฟนตาซีนี้ ผู้สืบสวนจากสองยุคต้องตามล่าหาความจริงในคดีเก่าที่ยังไม่ได้ไข โดยสื่อสารผ่านวิทยุเครื่องเก่า สัญญาณระหว่างอดีตกับปัจจุบันเปิดเวลา 23:23 น. เท่านั้น เมื่อนายตำรวจหนุ่ม 2 วัย ที่อยู่ต่างเวลากันถึง 20 ปี ร่วมไขคดีที่ยังไม่คลี่คลาย โดยมีวิทยุสื่อสารข้ามเวลาแค่ช่วงเวลา 23:23 นาฬิกา เป็นกุญแจไขคำตอบของการไขคดี

ในซีรี่ย์สืบสวนแฟนตาซีนี้ ผู้สืบสวนจากสองยุคต้องตามล่าหาความจริงในคดีเก่าที่ยังไม่ได้ไข โดยสื่อสารผ่านวิทยุเครื่องเก่า สัญญาณระหว่างอดีตกับปัจจุบันเปิดเวลา 23:23 น. เท่านั้น เมื่อนายตำรวจหนุ่ม 2 วัย ที่อยู่ต่างเวลากันถึง 20 ปี ร่วมไขคดีที่ยังไม่คลี่คลาย โดยมีวิทยุสื่อสารข้ามเวลาแค่ช่วงเวลา 23:23 นาฬิกา เป็นกุญแจไขคำตอบของการไขคดี

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code