A-Z list
Prev
Next
Light Off
277 view

โจวเทียน สปอร์ตเกริล์ที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยดาราวันหนึ่งเกิดจับผลัดจับพลูแชทเพื่อนออนไลน์ซึ่งเป็นทาสแมวเหมือนกัน จนเกิดความรู้สึกดีๆ แต่จุดใต้ตำตอนั้นเพื่อนออนไลน์คือ จี้เฉิน เป็นท่านประธานหน้าน้ำแข็งคู่กัดของเธอ เรื่องวุ่นๆจึงเกิดขึ้น

โจวเทียน สปอร์ตเกริล์ที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยดาราวันหนึ่งเกิดจับผลัดจับพลูแชทเพื่อนออนไลน์ซึ่งเป็นทาสแมวเหมือนกัน จนเกิดความรู้สึกดีๆ แต่จุดใต้ตำตอนั้นเพื่อนออนไลน์คือ จี้เฉิน เป็นท่านประธานหน้าน้ำแข็งคู่กัดของเธอ เรื่องวุ่นๆจึงเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code