A-Z list
Prev
Next
Light Off
615 view

เป็นเรื่องราวของปริศนาแห่งแผนที่สือเหวย ที่เป็นแผนที่บันทึกตำแหน่งของสถานที่ฝังศพและมหาสมบัติ ที่นำพามาสู่เหตุการณ์ความวุ่นวายมากมายในอาณาจักรเจียงหู และการต่อสู้ของกองกำลังต่างๆ ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อที่แต่ละฝ่ายอยากจะได้ครอบครองมัน กระทั่งเหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เมื่อคณะละครงิ้วได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา กับพบกองกระดูกปรากฏขึ้นริมธารน้ำ ทำให้พวกเขาทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นักสืบหนุ่ม ซู่เฉิงซี ตำรวจมือใหม่ ซุยหานไป๋ และนักฆ่าสาว จู้หานฉิน ได้มาร่วมเดินทางเส้นทาเดียวกัน เพื่อหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับตำนานและปริศนาลับแห่งต้ายง

เป็นเรื่องราวของปริศนาแห่งแผนที่สือเหวย ที่เป็นแผนที่บันทึกตำแหน่งของสถานที่ฝังศพและมหาสมบัติ ที่นำพามาสู่เหตุการณ์ความวุ่นวายมากมายในอาณาจักรเจียงหู และการต่อสู้ของกองกำลังต่างๆ ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อที่แต่ละฝ่ายอยากจะได้ครอบครองมัน กระทั่งเหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เมื่อคณะละครงิ้วได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา กับพบกองกระดูกปรากฏขึ้นริมธารน้ำ ทำให้พวกเขาทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นักสืบหนุ่ม ซู่เฉิงซี ตำรวจมือใหม่ ซุยหานไป๋ และนักฆ่าสาว จู้หานฉิน ได้มาร่วมเดินทางเส้นทาเดียวกัน เพื่อหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับตำนานและปริศนาลับแห่งต้ายง

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code