A-Z list
Prev
Next
Light Off
148 view

เรื่องราวของพนักงานทำความสะอาดในบริษัทด้านการเงินที่เผชิญกับอุปสรรคชีวิตในการหาเงิน และได้เปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองด้วยการเริ่มแอบฟังข้อมูลภายในบางอย่างจนผันตัวเข้าสู่การลงทุนในตลาดการเงินอย่างสมบูรณ์

เรื่องราวของพนักงานทำความสะอาดในบริษัทด้านการเงินที่เผชิญกับอุปสรรคชีวิตในการหาเงิน และได้เปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองด้วยการเริ่มแอบฟังข้อมูลภายในบางอย่างจนผันตัวเข้าสู่การลงทุนในตลาดการเงินอย่างสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code