A-Z list
Prev
Next
Light Off
484 view

อันจุนโฮ และ ฮันโฮยอล เจ้าหน้าที่หน่วยล่าทหารหนีทัพ (Deserter Pursuit) ซึ่งได้เผชิญกับความจริงที่พวกเขาไม่ล่วงรู้มาก่อน จนได้มาตามล่าเหล่าทหารหนีทัพ ซึ่งมีเรื่องราวเบื้องหลังที่หลากหลาย

พากย์ไทย
ซับไทย
  • EP 1
  • EP 2
  • EP 3
  • EP 4
  • EP 5
  • EP 6

อันจุนโฮ และ ฮันโฮยอล เจ้าหน้าที่หน่วยล่าทหารหนีทัพ (Deserter Pursuit) ซึ่งได้เผชิญกับความจริงที่พวกเขาไม่ล่วงรู้มาก่อน จนได้มาตามล่าเหล่าทหารหนีทัพ ซึ่งมีเรื่องราวเบื้องหลังที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code