A-Z list
Prev
Next
Light Off
1.2K view

จะเสกให้เธอตกหลุมรัก ถงอวี่ซินมีสร้อยวิเศษเส้นหนึ่งที่จะทำให้คนอื่นหลงรักเธอ 1 ชั่วโมง เธอกับถังอวี่ถงจูบกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ ทำให้สร้อยย้ายไปหาอีกฝ่าย ถงอวี่ซินที่สูญเสียเวทมนตร์กลับไปเป็นคนเดิม เธอร้อนใจคิดอยากแย่งสร้อยคืนมาจากถังอวี่ถง บทเรียนแสนโรแมนติกของความรักและดนตรีได้เปิดฉากขึ้นแล้ว รักแรกแสนบังเอิญทำให้เรื่องราวในอดีตย้อนคืนมา

จะเสกให้เธอตกหลุมรัก ถงอวี่ซินมีสร้อยวิเศษเส้นหนึ่งที่จะทำให้คนอื่นหลงรักเธอ 1 ชั่วโมง เธอกับถังอวี่ถงจูบกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ ทำให้สร้อยย้ายไปหาอีกฝ่าย ถงอวี่ซินที่สูญเสียเวทมนตร์กลับไปเป็นคนเดิม เธอร้อนใจคิดอยากแย่งสร้อยคืนมาจากถังอวี่ถง บทเรียนแสนโรแมนติกของความรักและดนตรีได้เปิดฉากขึ้นแล้ว รักแรกแสนบังเอิญทำให้เรื่องราวในอดีตย้อนคืนมา

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code