A-Z list
Prev
Next
Light Off
4.8K view

“ถังโต้วโต้ว สาวงามไซซีร้านเต้าหู้ มีมารดาไม่เอาไหนและบิดาผู้ยากจน นางที่แต่งงานช้าเชื่อมั่นว่ามีเพียงชายผู้ล้ำเลิศที่รู้ใจนาง เข้าใจนาง รักนางเท่านั้นจึงคู่ควรกับรักแท้ แต่แล้วบ้านตระกูลถังก็มีคดีความเกิดขึ้นกระทันหันจนทำให้บ้านตระกูลถังล่มสลาย ยังดีที่มีเจ้าของจวนตระกูลเสิ่นมาช่วยไว้ ฮูหยินเจ้าของจวน กู่เซียงผิง ฮูหยินตระกูลเสิ่นเกิดถูกใจโต้วโต้ว จึงให้แต่งงานกับลูกชายคนโตป๋อหนาน ที่ฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่แปดขวบ ตระกูลถังเต็มใจแต่งเข้า คิดไม่ถึงว่าคืนวันแต่งงาน โต้วโต้วจึงได้พบว่าป๋อหนานหน้าตาไม่ธรรมดา และสมองเขาก็หยุดอยู่ที่อายุแปดขวบ

“ถังโต้วโต้ว สาวงามไซซีร้านเต้าหู้ มีมารดาไม่เอาไหนและบิดาผู้ยากจน นางที่แต่งงานช้าเชื่อมั่นว่ามีเพียงชายผู้ล้ำเลิศที่รู้ใจนาง เข้าใจนาง รักนางเท่านั้นจึงคู่ควรกับรักแท้ แต่แล้วบ้านตระกูลถังก็มีคดีความเกิดขึ้นกระทันหันจนทำให้บ้านตระกูลถังล่มสลาย ยังดีที่มีเจ้าของจวนตระกูลเสิ่นมาช่วยไว้ ฮูหยินเจ้าของจวน กู่เซียงผิง ฮูหยินตระกูลเสิ่นเกิดถูกใจโต้วโต้ว จึงให้แต่งงานกับลูกชายคนโตป๋อหนาน ที่ฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่แปดขวบ ตระกูลถังเต็มใจแต่งเข้า คิดไม่ถึงว่าคืนวันแต่งงาน โต้วโต้วจึงได้พบว่าป๋อหนานหน้าตาไม่ธรรมดา และสมองเขาก็หยุดอยู่ที่อายุแปดขวบ

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code