A-Z list
Prev
Next
Light Off
4.8K view

เมื่อแอลกอฮอล์ นิโคติน ฟีโรโมน แสงสี และเสียงเพลง เป็นตัวนำพาให้พวกเขา ได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มีทั้งความรัก ความร้อนแรง และ ความลับ ที่กำลังจะกลายเป็นจุดแตกหักของคำว่าเพื่อน เตรียมพบกับความสัมพันธ์ “เพื่อน” ที่ข้ามเส้นจนกลายเป็น “เพื่อนต้องห้าม”

เมื่อแอลกอฮอล์ นิโคติน ฟีโรโมน แสงสี และเสียงเพลง เป็นตัวนำพาให้พวกเขา ได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มีทั้งความรัก ความร้อนแรง และ ความลับ ที่กำลังจะกลายเป็นจุดแตกหักของคำว่าเพื่อน เตรียมพบกับความสัมพันธ์ “เพื่อน” ที่ข้ามเส้นจนกลายเป็น “เพื่อนต้องห้าม”

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code