A-Z list
Prev
Next
Light Off
53 view

เรื่องราวของประเทศจีนยุคสมัยเรื่องราวตั้งแต่ 2012 จนถึงปี 2022 พร้อมทั้ง 11 เรื่องราวแห่งความทรงจำในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ภาพคือปากกา ขยับปากกากลายเป็นหนังสือ มาเป็นสักขีพยานด้วยกัน

เรื่องราวของประเทศจีนยุคสมัยเรื่องราวตั้งแต่ 2012 จนถึงปี 2022 พร้อมทั้ง 11 เรื่องราวแห่งความทรงจำในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ภาพคือปากกา ขยับปากกากลายเป็นหนังสือ มาเป็นสักขีพยานด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code