A-Z list
Prev
Next
Light Off
187 view

เรื่องราวของ ภาบ จิตรกรนามธรรมที่ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของบริษัทสื่อ Maze ให้วาดภาพในงานแต่งงานของคนดัง หลังจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ฟาบจะเริ่มทำงานให้ Maze เพื่อชำระหนี้ สิ่งที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน/นายจ้างที่ไม่เป็นมิตรจะค่อยๆ พัฒนาไปเป็นอะไรที่มากกว่านั้น

เรื่องราวของ ภาบ จิตรกรนามธรรมที่ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของบริษัทสื่อ Maze ให้วาดภาพในงานแต่งงานของคนดัง หลังจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ฟาบจะเริ่มทำงานให้ Maze เพื่อชำระหนี้ สิ่งที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน/นายจ้างที่ไม่เป็นมิตรจะค่อยๆ พัฒนาไปเป็นอะไรที่มากกว่านั้น

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code