A-Z list
Prev
Next
Light Off
120 view

ในที่สุดความทรงจำของเหยียนอีอีก็กลับคืนมาเพราะความรักของฉินอวี้ และทั้งสองคนก็เริ่มเปิดฉากความรักกันอีกครั้ง แต่ร่างกายของเหยียนอีอีกลับเกิดสถานะวิกฤตขึ้น เนื่องจากฉินอวี้อยู่ในโลกแห่งความจริงนานเกินไป ฉินอวี้จำต้องฝืนกล้ำกลืนความเจ็บปวดและกลับเข้าสู่โลกในหนังสือเพื่อปกป้องคนรักและแล้วคู่รักโชคชะตารันทดคู่นี้ก็ต้องเผชิญกับการพลัดพรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในที่สุดความทรงจำของเหยียนอีอีก็กลับคืนมาเพราะความรักของฉินอวี้ และทั้งสองคนก็เริ่มเปิดฉากความรักกันอีกครั้ง แต่ร่างกายของเหยียนอีอีกลับเกิดสถานะวิกฤตขึ้น เนื่องจากฉินอวี้อยู่ในโลกแห่งความจริงนานเกินไป ฉินอวี้จำต้องฝืนกล้ำกลืนความเจ็บปวดและกลับเข้าสู่โลกในหนังสือเพื่อปกป้องคนรักและแล้วคู่รักโชคชะตารันทดคู่นี้ก็ต้องเผชิญกับการพลัดพรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code