A-Z list
Prev
Next
Light Off
2.5K view

หลันรั่วซี (รับบทโดย ลู่อี๋เสวียน) ได้ช่วยเหลือน่าหลันไป่ชวน (รับบทโดย ลั่วจวิ้นฟาน) ออกจากแคว้นตงหลินเพราะเขาถูกใส่ความ และได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นถึงองค์ชายรองจากหนานเหยียนนามว่า เร่อปู้เฟิงซิ่น เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกประหาร หลันรั่วซีต้องช่วยองค์ชายรองให้รอดจากการถูกพิษ และทำให้ เร่อปู้ฮาตี๋ (รับบทโดย เกาหยาง) รัชทายาทแห่งแคว้นหนานเหยียนไว้ใจเธอจงได้ ทางด้านหมิงอ๋อง ฉีหลิงเซียว (รับบทโดย เซิ่งอิงหาว) ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงหลันรั่วซีเขาเลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหมอเทวดา กู้ซีเฟิง (รับบทโดย เกาหาน) โดยการปลอมตัวเป็นกู้ซีเฟิงและแอบไปที่แคว้นหนานเหยียน ในขณะที่อาการป่วยขององค์ชายรองเร่อปู้เฟิงซิ่นค่อยๆ ดีขึ้น รัชทายาทเร่อปู้ฮาตี๋จากที่ไม่ไว้ใจหลันรั่วซีในตอนแรกก็เริ่มมีใจให้กับเธอมากขึ้น ศึกรักเริ่มดุเดือด แต่สงครามบ้านเมืองระหว่างตงหลินและหนานเหยียนก็ละเลยไม่ได้

พากย์ไทย
 • EP 1
 • EP 2
 • EP 3
 • EP 4
 • EP 5
 • EP 6
 • EP 7
 • EP 8
 • EP 9
 • EP 10
 • EP 11
 • EP 12
 • EP 13
 • EP 14
 • EP 15

หลันรั่วซี (รับบทโดย ลู่อี๋เสวียน) ได้ช่วยเหลือน่าหลันไป่ชวน (รับบทโดย ลั่วจวิ้นฟาน) ออกจากแคว้นตงหลินเพราะเขาถูกใส่ความ และได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นถึงองค์ชายรองจากหนานเหยียนนามว่า เร่อปู้เฟิงซิ่น เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกประหาร หลันรั่วซีต้องช่วยองค์ชายรองให้รอดจากการถูกพิษ และทำให้ เร่อปู้ฮาตี๋ (รับบทโดย เกาหยาง) รัชทายาทแห่งแคว้นหนานเหยียนไว้ใจเธอจงได้ ทางด้านหมิงอ๋อง ฉีหลิงเซียว (รับบทโดย เซิ่งอิงหาว) ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงหลันรั่วซีเขาเลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหมอเทวดา กู้ซีเฟิง (รับบทโดย เกาหาน) โดยการปลอมตัวเป็นกู้ซีเฟิงและแอบไปที่แคว้นหนานเหยียน ในขณะที่อาการป่วยขององค์ชายรองเร่อปู้เฟิงซิ่นค่อยๆ ดีขึ้น รัชทายาทเร่อปู้ฮาตี๋จากที่ไม่ไว้ใจหลันรั่วซีในตอนแรกก็เริ่มมีใจให้กับเธอมากขึ้น ศึกรักเริ่มดุเดือด แต่สงครามบ้านเมืองระหว่างตงหลินและหนานเหยียนก็ละเลยไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code