A-Z list
Prev
Next
Light Off
204 view

เด็กม.ปลายกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นความฝันด้วยการตั้งวงดนตรี แต่หลังจากนั้นไม่นาน เส้นทางใหม่ของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับความขัดแย้งภายในกลุ่มเพื่อน และรักสามเศร้าระหว่างฮายองนักร้องนำ อีจีฮุนเพื่อนสนิทของเธอที่แอบรักฮายองมาเป็นเวลานาน และกงชานยองที่ก็มีความรู้สึกดีๆให้ฮายองเช่นเดียวกัน

เด็กม.ปลายกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นความฝันด้วยการตั้งวงดนตรี แต่หลังจากนั้นไม่นาน เส้นทางใหม่ของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับความขัดแย้งภายในกลุ่มเพื่อน และรักสามเศร้าระหว่างฮายองนักร้องนำ อีจีฮุนเพื่อนสนิทของเธอที่แอบรักฮายองมาเป็นเวลานาน และกงชานยองที่ก็มีความรู้สึกดีๆให้ฮายองเช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code