A-Z list
Prev
Next
Light Off
114 view

เรื่องราวของกีบึม (คิมฮยางกี) เด็กฝึกงานที่อายุน้อยที่สุดในร้านเสริมสวย ‘Fly High, Butterfly’ เธอตั้งใจทำงานและพยายามอย่างหนักมานานกว่า 5 ปี จนในที่สุดเธอก็กลายเป็นนักออกแบบทรงผม แต่เธอขี้อายและไม่เก่งเรื่องใช้ชีวิตในสังคม และกวางซู (ชเวแดเนียล) ช่างทำผมที่กระตือรือร้นในการทำงาน

เรื่องราวของกีบึม (คิมฮยางกี) เด็กฝึกงานที่อายุน้อยที่สุดในร้านเสริมสวย ‘Fly High, Butterfly’ เธอตั้งใจทำงานและพยายามอย่างหนักมานานกว่า 5 ปี จนในที่สุดเธอก็กลายเป็นนักออกแบบทรงผม แต่เธอขี้อายและไม่เก่งเรื่องใช้ชีวิตในสังคม และกวางซู (ชเวแดเนียล) ช่างทำผมที่กระตือรือร้นในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code