A-Z list
Prev
Next
Light Off
272 view

เว็บไซต์ people are similar หรือ “คนเหมือนกัน” ได้จัดให้คนที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนกันแต่ไม่ใช่พี่น้องกันได้เชื่อมต่อหากันได้ เกาเชียวเฉิง ทนายความหนุ่มพบว่า อูฉินหนาน คือคนที่มีหน้าตาเหมือนเขาราวกับฝาแฝด หลังจากคนทั้งสองได้พบเจอกันจึงตกลงกันว่าจะแกล้งสลับตัวกันโดยไม่บอกให้ใครรู้ เกาเชียวเฉิงมีภรรยาคือ อี๋สื่ออิ๋ง เขาต้องการตามสืบเรื่องราวชีวิตของ หยีฟง ที่เป็นรักแรกของเธอ การสับเปลี่ยนทำให้เกาเชียวเฉิงได้รู้เรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่อูฉินหนานคือรักแรกของอี๋สื่ออิ๋งภรรยาของเขา

เว็บไซต์ people are similar หรือ “คนเหมือนกัน” ได้จัดให้คนที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนกันแต่ไม่ใช่พี่น้องกันได้เชื่อมต่อหากันได้ เกาเชียวเฉิง ทนายความหนุ่มพบว่า อูฉินหนาน คือคนที่มีหน้าตาเหมือนเขาราวกับฝาแฝด หลังจากคนทั้งสองได้พบเจอกันจึงตกลงกันว่าจะแกล้งสลับตัวกันโดยไม่บอกให้ใครรู้ เกาเชียวเฉิงมีภรรยาคือ อี๋สื่ออิ๋ง เขาต้องการตามสืบเรื่องราวชีวิตของ หยีฟง ที่เป็นรักแรกของเธอ การสับเปลี่ยนทำให้เกาเชียวเฉิงได้รู้เรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่อูฉินหนานคือรักแรกของอี๋สื่ออิ๋งภรรยาของเขา

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code