A-Z list
Prev
Next
Light Off
39.1K view

เรื่องราวการรู้จักกันโดยบังเอิญของภูตวารีอาอินและบุตรแห่งสัจจเทพกู่จิ้นที่ถูกผนึกพลังเทพที่ร่วมเดินทางกับเหล่าสหายเช่นหงอี้แห่งเผ่าจิ้งจอกและเยี่ยนส่วงองค์หญิงแห่งเผ่าอินทรีเพื่อออกตามหารวบรวมวิญญาณของเฟิ่งอิ่น ตลอดทางพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ นานา พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งยังถูกศัตรูตัวร้ายอย่างชิงหลินพร้อมลูกสมุนคอยขัดขวาง ทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจช่วยให้เฟิ่งอิ่นฝ่าด่านนิพพานกลับมา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและมิตรภาพ พร้อมทั้งปกปักรักษาให้ใต้หล้าสงบสุข และแรงบันดาลใจในการแบกรับสัจธรรมของสรรพชีวิต

พากย์ไทย
 • EP 1
 • EP 2
 • EP 3
 • EP 4
 • EP 5
 • EP 6
 • EP 7
 • EP 8
 • EP 9
 • EP 10
 • EP 11
 • EP 12
 • EP 13
 • EP 14
 • EP 15
 • EP 16
 • EP 17
 • EP 18
 • EP 19
 • EP 20
 • EP 21
 • EP 22
 • EP 23
 • EP 24
 • EP 25
 • EP 26
 • EP 27
 • EP 28
 • EP 29
 • EP 30
 • EP 31
 • EP 32
 • EP 33
 • EP 34
 • EP 35
 • EP 36
 • EP 37
 • EP 38
 • EP 39
 • EP 40

เรื่องราวการรู้จักกันโดยบังเอิญของภูตวารีอาอินและบุตรแห่งสัจจเทพกู่จิ้นที่ถูกผนึกพลังเทพที่ร่วมเดินทางกับเหล่าสหายเช่นหงอี้แห่งเผ่าจิ้งจอกและเยี่ยนส่วงองค์หญิงแห่งเผ่าอินทรีเพื่อออกตามหารวบรวมวิญญาณของเฟิ่งอิ่น ตลอดทางพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ นานา พ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งยังถูกศัตรูตัวร้ายอย่างชิงหลินพร้อมลูกสมุนคอยขัดขวาง ทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจช่วยให้เฟิ่งอิ่นฝ่าด่านนิพพานกลับมา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและมิตรภาพ พร้อมทั้งปกปักรักษาให้ใต้หล้าสงบสุข และแรงบันดาลใจในการแบกรับสัจธรรมของสรรพชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code