A-Z list
Prev
Next
Light Off
820 view

องค์หญิงหลี่หมิงเยว่แห่งแคว้นซีเยว่กับองค์ชายเก้าหลี่เชียนแห่งแคว่นเป่ยเซวียนที่ไม่ถูกชะตากัน แต่กลับต้องมาแต่งงานกันเพราะความจำเป็นของบ้านเมือง หลี่หมิงเยว่มีวิชาสะกดจิตที่จะมองเห็นอดีตของผู้อื่นได้ หลี่เชียนจึงยินยอมแต่งงานกับเธอเพื่อที่จะฟื้นฟูความทรงจำในอดีตที่หายไปของเขา หลี่หมิงเยว่จะช่วยหลี่เชียนตามหาความทรงจำได้มั้ยแล้วชีวิตคู่ของเขาทั้งสองจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลย

องค์หญิงหลี่หมิงเยว่แห่งแคว้นซีเยว่กับองค์ชายเก้าหลี่เชียนแห่งแคว่นเป่ยเซวียนที่ไม่ถูกชะตากัน แต่กลับต้องมาแต่งงานกันเพราะความจำเป็นของบ้านเมือง หลี่หมิงเยว่มีวิชาสะกดจิตที่จะมองเห็นอดีตของผู้อื่นได้ หลี่เชียนจึงยินยอมแต่งงานกับเธอเพื่อที่จะฟื้นฟูความทรงจำในอดีตที่หายไปของเขา หลี่หมิงเยว่จะช่วยหลี่เชียนตามหาความทรงจำได้มั้ยแล้วชีวิตคู่ของเขาทั้งสองจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลย

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code