A-Z list
Prev
Next
Light Off
4.9K view

เมื่อโลกมนุษย์เต็มไปด้วยพลังมารของจอมมารถานไถจิ้น (รับบทโดย หลัวอวิ๋นซี) เพื่อกอบกู้โลกหลี่ซูซู (รับบทโดย ไป๋ลู่) จึงย้อนเวลามา 500 ปี ก่อนที่จอมมารจะถือกำเนิดขึ้นเพื่อขัดขวางเส้นทางกลายเป็นจอมมารของเขา หลี่ซูซูเข้าร่างเยี่ยซีอู้คุณหนูสามสกุลเยี่ยที่แต่งงานกับถานไถจิ้น หลี่ซูซูทำทุกวิถีทางเพื่อขัดเกลาถานไถจิ้นขัดไม่ให้กลายเป็นจอมมาร ขณะเดียวกันนางยังมีชะตาพัวพันกับองค์ชายหก เซียวหลิ่น (รับบทโดย เติ้งเหวย) และ เยี่ยปิงฉาง (รับบทโดย เฉินโตวหลิง) สองบุคคลที่หน้าตาเหมือนกับอดีตศิษย์พี่ของนาง

พากย์ไทย
 • EP 1
 • EP 2
 • EP 3
 • EP 4
 • EP 5
 • EP 6
 • EP 7
 • EP 8
 • EP 9
 • EP 10
 • EP 11
 • EP 12
 • EP 13
 • EP 14
 • EP 15
 • EP 16
 • EP 17
 • EP 18
 • EP 19
 • EP 20
 • EP 21
 • EP 22
 • EP 23
 • EP 24
 • EP 25
 • EP 26
 • EP 27
 • EP 28
 • EP 29
 • EP 30
 • EP 31
 • EP 32
 • EP 33
 • EP 34
 • EP 35
 • EP 36
 • EP 37
 • EP 38
 • EP 39
 • EP 40

เมื่อโลกมนุษย์เต็มไปด้วยพลังมารของจอมมารถานไถจิ้น (รับบทโดย หลัวอวิ๋นซี) เพื่อกอบกู้โลกหลี่ซูซู (รับบทโดย ไป๋ลู่) จึงย้อนเวลามา 500 ปี ก่อนที่จอมมารจะถือกำเนิดขึ้นเพื่อขัดขวางเส้นทางกลายเป็นจอมมารของเขา หลี่ซูซูเข้าร่างเยี่ยซีอู้คุณหนูสามสกุลเยี่ยที่แต่งงานกับถานไถจิ้น หลี่ซูซูทำทุกวิถีทางเพื่อขัดเกลาถานไถจิ้นขัดไม่ให้กลายเป็นจอมมาร ขณะเดียวกันนางยังมีชะตาพัวพันกับองค์ชายหก เซียวหลิ่น (รับบทโดย เติ้งเหวย) และ เยี่ยปิงฉาง (รับบทโดย เฉินโตวหลิง) สองบุคคลที่หน้าตาเหมือนกับอดีตศิษย์พี่ของนาง

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code