A-Z list
Prev
Next
Light Off
141 view

Nakagoshi Chikara แต่งงานแล้วและมีลูกสองคน ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ด้วยกันที่คอมเพล็กซ์แห่งหนึ่งในโตเกียว เขาแนะนำตัวเองว่าเป็นนักประพันธ์ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นนักเขียนเรื่องผีและเขียนเรียงความสำหรับคนดัง เขามักจะยุ่งกับงานเขียนและงานบ้าน แต่เมื่อเขาเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เขาจะละเลยพวกเขาไม่ได้ เขาเข้าหาคนเหล่านั้นและถามพวกเขาว่าพวกเขาสบายดีหรือไม่และมีปัญหาหรือไม่

Nakagoshi Chikara แต่งงานแล้วและมีลูกสองคน ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ด้วยกันที่คอมเพล็กซ์แห่งหนึ่งในโตเกียว เขาแนะนำตัวเองว่าเป็นนักประพันธ์ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นนักเขียนเรื่องผีและเขียนเรียงความสำหรับคนดัง เขามักจะยุ่งกับงานเขียนและงานบ้าน แต่เมื่อเขาเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เขาจะละเลยพวกเขาไม่ได้ เขาเข้าหาคนเหล่านั้นและถามพวกเขาว่าพวกเขาสบายดีหรือไม่และมีปัญหาหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code