A-Z list
Prev
Next
Light Off
1.1K view

เป็นเรื่องราวขององค์หญิงผู้ลุ่มหลงอยู่ในกามโลกี กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปราวฟ้ากับเหว สายลับกับภารกิจสร้างความแตกแยก อำนาจ เล่ห์เกล การชิงไหวพริบ ความรัก พบกับความรักที่สุดพลิกผันที่มาพร้อมความขัดแย้งในการกู้ชาติ

พากย์ไทย
 • EP 1
 • EP 2
 • EP 3
 • EP 4
 • EP 5
 • EP 6
 • EP 7
 • EP 8
 • EP 9
 • EP 10
 • EP 11
 • EP 12
 • EP 13
 • EP 14
 • EP 15
 • EP 16
 • EP 17
 • EP 18
 • EP 19
 • EP 20
 • EP 21
 • EP 22
 • EP 23
 • EP 24
 • EP 25
 • EP 26
 • EP 27
 • EP 28
 • EP 29
 • EP 30
 • EP 31
 • EP 32
 • EP 33
 • EP 34
 • EP 35
 • EP 36
 • EP 37
 • EP 38
 • EP 39
 • EP 40
 • EP 41
 • EP 42
 • EP 43
 • EP 44
 • EP 45
 • EP 46
 • EP 47
 • EP 48
 • EP 49
 • EP 50
 • EP 51
 • EP 52

เป็นเรื่องราวขององค์หญิงผู้ลุ่มหลงอยู่ในกามโลกี กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปราวฟ้ากับเหว สายลับกับภารกิจสร้างความแตกแยก อำนาจ เล่ห์เกล การชิงไหวพริบ ความรัก พบกับความรักที่สุดพลิกผันที่มาพร้อมความขัดแย้งในการกู้ชาติ

อ่านเพิ่มเติม
Footer ad code